Als Reviewer Essay 2015

ALS Reviewer

Pangunahing layunin ng may-akda ng website na ito ay ang makapagbigay ng mga pinaka-angkop at pinaka-epektibong reviewers sa bawat subject areas na bumubuo sa Alternative Learning System Accreditation & Equivalency Test (ALS A&E Test)

Ang mga nasabing reviewer ay matatagpuan sa listahan sa ibaba kasunod ng mga subject areas, ang mga ito ay may label na "Reviewer #", i-click lamang ang mga ito at maaari nang simulan ang pag-re-review. Sa kasalukuyan, dahil sa ang website na ito nasa initial stage pa lamang, iilan pa lamang ang ALS reviewers ang nalilikha. Regular lamang bisitahin ang website para sa mga karagdagang ALS Reviewers na pipiliting mai-upload bawat araw.

Inaasahang katulad ng mga nakaraang taon, ang ALS A&E Test ay nahahati sa 2 bahagi: Multiple Choice Test at Composition Writing (Essay), at binubuo ng mga sumusunod na subject areas:

ELEMENTARY:
Multiple Choice

Bahagi I. (Communication)

Bahagi II. (Problem Solving & Critical Thinking

Bahagi III. (Sustainable Use of Resources & Productivity)

Bahagi IV. (Dev’t. of Self & Expanding One’s World Vision)

Composition Writing

SECONDARY:
Multiple Choice

Bahagi I. Kasanayang Pangkomunikasyon sa Filipino

(Part I - Communication Skills in Filipino) 

Reviewer #1: Filipino Lesson - Wastong Paggamit ng NG at NANG

Bahagi II. Kasanayang Pangkomunikasyon sa English

(Part II - Communication Skills in English)

Reviewer #1: English Lesson - The Past Forms of Regular Verbs

Reviewer #2: English Lesson - The Past Forms of Irregular Verbs

Bahagi III. Mapanuring Pag-iisip at Paglutas ng Suliranin

(Part III - Critical Thinking and Problem Solving)

Reviewer #1: Problem Solving - Meralco

Reviewer #2: Problem Solving - Liter to Milliliter Conversion

Reviewer #3: Problem Solving - Accurate Estimation/Computation

Bahagi IV. Kabuhayan at Likas na Yaman

(Part IV - Sustainable Use of Resources and Productivity)

Bahagi V. Pagpapalawak ng Pananaw

(Part V - Expanding One’s World Vision)

Composition Writing

Essay Samples and Tutorials

Napakahalagang bahagi ng ALS Test ang Composition Writing o Essay Writing. Kahit iyo pang magawang ma-perfect ang multiple choice na bahagi ng pagsusulit, ngunit ikaw ay hindi palaring maabot ang required points para sa essay writing, hindi ka pa rin makakapasa sa pagsusulit. Ito ang napakalaking katotohanang pinagwawalang-bahala ng karamihan at labis na pinagsisisihan sa huli.

May mga ilan din namang naniniwalang nagawa nila ng tama ang bahagi ng pagsusulit na essay writing, ngunit nabibigla paglabas ng ALS Result at mapag-alamang sila'y hindi nakapasa dahil mababa ang puntos na nakuha sa essay.

Laging isa-isip na kinakailangang maipasa ang parehong bahagi ng ALS Test na multiple choice at composition writing upang makapasa sa test at makamit ang pribiliheyong makapagpatuloy ng pag-aaral sa college. Ipinapayo sa lahat na parehong pagbuhusan ng inyong atensyon at oras sa pag-re-review ang parehong bahagi ng test. Maasahang katulong ninyo ang DepED-ALS.com sa inyong pag-re-review.


Ipagpatuloy →

Kung nais ninyong ikonsulta ang inyong mga essay composition, pumunta lamang sa ating Facebook Page - http://www.facebook.com/DepEdALS# at i-PM ang inyong essay composition. Makaka-asa ang lahat na  iko-correct ng inyong lingkod kung mayroong makitang mali, at magsa-suggest ng ilang mga punto upang mas ma-develop nang husto ang inyong essay composition.

0 thoughts on “Als Reviewer Essay 2015”

    -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *